Pentik story terms and conditions

PENTIK TARINAT OIKEUDET JA KILPAILUSÄÄNNÖT

JÄRJESTÄJÄ

Pentik Oy Maaninkavaarantie 4 A, 97900 Posio Y-tunnus 0210532-4: (jäljempänä ”Järjestäjä”)

OIKEUKSIEN LUOVUTUS

Lähettämällä Pentik-tarina-lomakkeella materiaalia, käyttäjä luovuttaa Järjestäjälle kaikki oikeudet ja luvan käyttää lomakkeeseen liitettyä materiaalia tuotteissaan, kauppojen (sis. kivijalka sekä verkkokaupan) yhteydessä, markkinoinnissaan ja markkinointiviestinnässään, kaikissa käytössä olevissa kanavissa ja muodoissa ilman erillistä lupaa, korvausta tai muita maksuja. Materiaalin lähettäminen tulkitaan näiden ehtojen hyväksymiseksi.

Lähettäjä vastaa siitä, että hänellä on immateriaalioikeudet (tarkemmin tekijänoikeus) lähettämäänsä materiaaliin ja kykenee päättämään sen käyttöoikeuksien eteenpäin luovuttamisesta edellä mainittuihin käyttötarkoituksiin, omaa suostumuksen kuvissa sekä videoilla esiintyviltä henkilöiltä ja ei muuten loukkaa materiaalilla tekijänoikeuksia.  Materiaali-termi kattaa kaiken lomakkeella lähetettävään teksti-, video- sekä kuva-aineiston. Lähettämällä materiaalin käyttäjä antaa Järjestäjälle oikeuden muokata ja soveltaa materiaalia, tai sen osia, eri tarkoituksiin kohtuullisella, hyvän maun sekä liiketavan mukaisella tavalla. Myös lähettäjän etunimi voidaan sisällyttää materiaaliin liittyvään julkaisuun kanavariippumattomasti ilman erillistä ilmoitusta. 

HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖ JA SÄILYTYS

Yhteystietoja tai muita tarkempia henkilötietoja ei julkaista, tai luovuteta eteenpäin kolmansille osapuolille Järjestäjä voi myös yksipuoleisesti ja ilman erillistä ilmoitusta hylätä materiaalin. Materiaali ja sen lähettäjien yhteystiedot säilytetään Pentikin kovalevyillä Suomessa vuoden 2021 ajan. Lähettäjä vastaa materiaalin kopio-oikeuksiin liityvistä kertakorvaus-, lisenssirikkomus- sekä kaikista muistakin kampanjan aikana tai sen jälkeen ilmenevistä, lomakkeen kautta toimitettuun materiaaliin suoraan liittyvistä vahingonkorvausvaatimuksista. 

Erilaisia kilpailusääntöjä sovelletaan materiaaliin tapaus- ja kanavakohtaisesti ennalta määrättyinä aikoina ja kilpailujen yhteydessä ilmoitettavien sääntöjen mukaisella tavalla.

Näiden ehtojen lisäksi kerättävään materiaaliin sovelletaan Suomen sekä EU-lainsäädännön soveltuvia pykäliä sekä käytäntöjä. Henkilötietojen suhteen sovelletaan ensisijaisesti Pentik.fi-sivuston tietosuojalausekkeita.

OSALLISTUMISKELPOISUUS KILPAILUIHIN

Pentik-tarinat kilpailuihin voivat osallistua Suomessa pysyvästi asuvat henkilöt. Kilpailuun eivät voi osallistua tämän kampanjan suunnitteluun tai toteutukseen osallistuvien yritysten työntekijät.

KILPAILUUN OSALLISTUMINEN

Kilpailuun voi osallistua kulloinkin kilpailun yhteydessä mainittuja keinoja ja kanavia käyttämällä. Pentik varaa oikeuden hylätä osallistumisen JÄRJESTÄJÄN VASTUU -kappaleessa mainituista tai muista syistä.

KILPAILU-AIKA

Kilpailuun voi osallistua yksittäisen kilpailun yhteydessä mainittuun päivämäärään mennessä.

KILPAILUN PALKINNOT

Palkinnot mainitaan yksittäisten kilpailujen yhteydessä. Mikäli osallistuja on antanut virheelliset tai puutteelliset yhteystiedot tai palkintoilmoitusta tai palkintoa ei muusta kuin Järjestäjästä johtuvasta syystä voida toimittaa voittajalle, Järjestäjällä ei ole velvollisuutta toimittaa palkintoa. Palkintoja ei vaihdeta rahaksi tai muuksi hyödykkeeksi.

JÄRJESTÄJÄN VASTUU

Järjestäjät eivät ole vastuussa palkinnon käytön aiheuttamasta mahdollisesta vahingosta. Järjestäjän vastuu ei ylitä näissä virallisissa säännöissä mainittujen palkintojen arvoa tai määrää. Kampanjan osallistuja vapauttaa Järjestäjän sekä kampanjaan liittyvät yhteistyökumppanit vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta kampanjaan. Näiden sääntöjen tai muiden ohjeiden vastaiset osallistumiset kampanjaan hylätään. Jos Järjestäjällä on syytä epäillä osallistujaa vilpistä tai muusta sääntöjen vastaisesta toiminnasta, Järjestäjällä on oikeus hylätä kyseisen osallistujan osallistuminen kampanjaan tai kilpaiuun sekä evätä palkinto. Järjestäjä ei ole hylkäystapauksessa velvollinen korvaamaan osallistumisesta aiheutuneita tai muita kuluja miltään osin. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden perua tai muuttaa kampanjaa Järjestäjästä johtumattomien ongelmien johdosta. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin. Facebook tai Instagram (tai muut mahdolliset kolmannet tahot) eivät ole mukana kilpailun/kampanjan järjestämisessä.

SÄÄNTÖJEN SOVELTAMINEN JA MUUTTAMINEN

Järjestäjä varaa yksipuoleisen oikeuden sääntöjen muuttamiseen ja soveltamiseen. Kuitenkin niin, ettei sääntöjen alkuperäinen henki tai osallistujan vastuut lisäänny kohtuuttomalla tai sopimattomalla tavalla osallistumisen jälkeen.